05Služby Božie pred začiatkom nového školského roka sa konali v nedeľu 1. septembra 2019.

Žiaci aj študenti v úcte a pravde prosili nebeského Otca, aby si po odpočinku a nabratí nových síl obľúbili školu a získali nové vedomosti. Aby ich ochraňoval na tele i na duši, aby sa dobre pripravili na život, aby sa postavili na vlastné nohy a aby vo svojom duchovnom živote nachádzali cestu k Pánu Bohu, na nej zotrvali a nažívali v Jeho pravde. Prosili o dobrých učiteľov a láskavých rodičov.

Prijali požehnanie a na záver zaspievali nábožnú pieseň.

Fotogaléria:

Text:-dm-, foto:-Richard Macko-, spracoval: -webm- ©2019

 

 

Copyright © 2011-2019.  Všetky práva vyhradené. Licencie k jednotlivým materiálom  na tejto webovej stránke vlastní prevádzkovateľ. Bez jeho súhlasu je ďalšia reprodukcia, alebo distribúcia zakázaná. (Pravidlá požívania...)


Webová stránka obce bola vytvorená s použitím najnovších štandardov, preto staršie prehliadače nevedia spracovať jej najnovšie funkcie. Pokiaľ si pravidelne aktualizujete Váš internetový prehliadač  (napr.: Microsoft Edge, Internet Explorer, Avant Browser, Firefox, Flock, Google Chrome, Konqueror, Maxthon, Opera, Safari,... ) na novú verziu, nemali by ste na stránke zaznamenať žiadne problémy.

Webová stránka je optimalizovaná aj pre moderné mobilné zariadenia.


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________