1pano 13102019

Obecné zastupiteľstvo v Závažnej Porube na základe ustanovenia §11 ods. 4 písm. k) v spojení s §24 ods.1 písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov schválilo na svojom zasadnutí dňa 24. apríla 2018

ŠTATÚT OBCE ZÁVAŽNÁ PORUBA

(otvoriť po kliknutí na obrázok)

Účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po podpísaní Uznesenia o jeho schválení starostom Obce s výnimkou § 22 tohto štatútu, ktorý nadobudne účinnosť dňom platného zvolenia komisií Obecného zastupiteľstva po voľbách do samosprávy orgánov obcí konaných v roku 2018.

Dňom schválenia tohto Štatútu sa ruší Štatút Obce, ktorý bol schválený na rokovaní Obecného zastupiteľstva dňa 30.4.2007 uznesením č. 11/2007. Zrušený štatút nájdete TU... (.pdf - 156 Kb)

 

©2018 -webm-

Menu súčastí

Copyright © 2011-2019.  Všetky práva vyhradené. Licencie k jednotlivým materiálom  na tejto webovej stránke vlastní prevádzkovateľ. Bez jeho súhlasu je ďalšia reprodukcia, alebo distribúcia zakázaná. (Pravidlá požívania...)


Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Technická podpora

E - mail - prihlásenie

Webová stránka obce bola vytvorená s použitím najnovších štandardov, preto staršie prehliadače nevedia spracovať jej najnovšie funkcie. Pokiaľ si pravidelne aktualizujete Váš internetový prehliadač  (napr.: Microsoft Edge, Internet Explorer, Avant Browser, Firefox, Flock, Google Chrome, Konqueror, Maxthon, Opera, Safari,... ) na novú verziu, nemali by ste na stránke zaznamenať žiadne problémy.

Webová stránka je optimalizovaná aj pre moderné mobilné zariadenia.


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________