1pano 13102019

Obec Závažná Poruba bohatá na históriu je hrdá i na svoju súčasnosť. Stred obce sa nachádza v nadmorskej výške 643 metrov. Katastrálne územie obce má rozlohu 1 856 ha mimo intravilánu obce, nachádza na území národného parku Nízke Tatry (NAPANT) v 1.-5. stupni ochrany prírody.

Rozvoj obec dosiahla postupne, predovšetkým však za posledné roky, počas ktorých prešla všestranným rozmachom. V predchádzajúcich rokoch boli pripra­vené najdôležitejšie projekty pre dokonče­nie základnej infraštruktúry. Prešla postupnou rekonštrukciou niektorých budov, chodníkov, verejných komunikácií, športovísk, dokončuje sa verejná kanalizácia, bola zhotovená nová čerpacia stanica a tlakové potrubie popod rieku Váh, pripravená je rekonštrukcia verejného osvetlenia, areálu zdravia nad obcou, doplnenie zberných miest na odpady, ...

Po rekonštrukcii administratívnej budovy PD bol do prevádzky daný Domov sociálnych služieb a zaria­denie pre seniorov. Pre verejnosť sa sprístupnil Dom Milana Rúfusa. Hospodársky profil obce dotvára stavebná, drevárska výroba, obchod a drobná remeselná výroba.

Výhodná zemepisná a strategická poloha obce umožňovala a umožňuje  jej všestranný rozvoj a špecifickú orientáciu na cestovný ruch, šport a na možnosti všestrannej sebarealizácie jej obyvateľov.

Nad obcou sa nachádza areál zimných športov - Opalisko a v lete pešia turistika po značených turistických chodníkoch, ktoré sú súčasťou Národného parku Nízke Tatry (NAPANT). Na pôde obce sa pravidelne organizujú kultúrno-spoločenské i športové akcie.

Vo svojej správe má aj Materskú školuZákladnú školu Milan Rúfusa.

© webmaster

Menu súčastí

Copyright © 2011-2019.  Všetky práva vyhradené. Licencie k jednotlivým materiálom  na tejto webovej stránke vlastní prevádzkovateľ. Bez jeho súhlasu je ďalšia reprodukcia, alebo distribúcia zakázaná. (Pravidlá požívania...)


Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Technická podpora

E - mail - prihlásenie

Webová stránka obce bola vytvorená s použitím najnovších štandardov, preto staršie prehliadače nevedia spracovať jej najnovšie funkcie. Pokiaľ si pravidelne aktualizujete Váš internetový prehliadač  (napr.: Microsoft Edge, Internet Explorer, Avant Browser, Firefox, Flock, Google Chrome, Konqueror, Maxthon, Opera, Safari,... ) na novú verziu, nemali by ste na stránke zaznamenať žiadne problémy.

Webová stránka je optimalizovaná aj pre moderné mobilné zariadenia.


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________