1pano 13102019

Komisie pre obecné zastupiteľstvo sú zriaďované v zmysle zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obecným zastupiteľstvom ako stále, alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom. Sú zriaďované diferencovane, v závislosti od počtu poslancov obecného zastupiteľstva a ďalších osôb.

Vo volebnom období 2018 - 2022 sú v obci Závažná Poruba, na základe Uznesenia zo zasadnutia dňa 28.1.2019, uznesenie číslo 01/2019, ustanovené tieto stále komisie:

1. Komisia finančná, regionálneho rozvoja a správy majetku

Predseda: Ing. Katarína Poliaková

Členovia:

- Mgr. Ľudmila Kráľová

- Petra Jurečková

- Iveta Niňajová

- Matej Mikuláš

- Bc. Pavel Baran

 2. Komisia životného prostredia, výstavby, ochrany verejného poriadku a dopravy

Predseda: Ján Jambrich

Členovia:

- Pavol Jedlička

- Ivan Jačala

- Peter Lešťan

- Ing. Martin Jurečka

 3. Komisia vzdelania, zdravia, kultúry, športu a sociálnych vecí

Predseda: Lucia Bačíková

Členovia:

- RSDr. Dušan Migaľa

- Ing. Michaela Mlynčeková

- Ing. Peter Iľanovský

- Richard Macko

- Ing. Andrea Uličná

©2019-webm-

 

Menu súčastí

Copyright © 2011-2019.  Všetky práva vyhradené. Licencie k jednotlivým materiálom  na tejto webovej stránke vlastní prevádzkovateľ. Bez jeho súhlasu je ďalšia reprodukcia, alebo distribúcia zakázaná. (Pravidlá požívania...)


Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Technická podpora

E - mail - prihlásenie

Webová stránka obce bola vytvorená s použitím najnovších štandardov, preto staršie prehliadače nevedia spracovať jej najnovšie funkcie. Pokiaľ si pravidelne aktualizujete Váš internetový prehliadač  (napr.: Microsoft Edge, Internet Explorer, Avant Browser, Firefox, Flock, Google Chrome, Konqueror, Maxthon, Opera, Safari,... ) na novú verziu, nemali by ste na stránke zaznamenať žiadne problémy.

Webová stránka je optimalizovaná aj pre moderné mobilné zariadenia.


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________