1pano 13102019

O spôsobe prípravy a priebehu rokovania, jeho uznášania sa, a prijímania uznesení pojednáva:

Uznesenia a zápisnica z verejných zasadnutí, program, údaje o dochádzke poslancov, menné výpisy o hlasovaní.


"Plán a program zasadnutí OcZ na 2. polrok 2019..." (...- uznesenie č.18/2019)


 

AKTUÁLNY ROK 2019

27.11. 2019 (streda o 17:00h) Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závažnej Porube


28.10. 2019 (pondelok o 17:00h) Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závažnej Porube


26.09. 2019 (štvrtok o 17:00h) Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závažnej Porube


 11.09. 2019 (streda o 17:00h) Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závažnej Porube


05.08. 2019 (pondelok o 17:00h) Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závažnej Porube


24.06. 2019 (pondelok o 17:00h) Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závažnej Porube


27.05. 2019 (pondelok o 17:00h) Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závažnej Porube


 29.04. 2019 (pondelok o 17:00h) Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závažnej Porube


25.02. 2019 (pondelok o 17:00h) Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závažnej Porube


28.01. 2019 (pondelok o 17:00h) Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závažnej Porube

©2019


ROK 2018

14.12. 2018 (piatok o 17:00h) Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závažnej Porube


23.11. 2018 (piatok o 17:00h) Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závažnej Porube


29.10. 2018 (pondelok o 17:00h) Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závažnej Porube


25.09. 2018 (utorok o 17:00h) Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závažnej Porube


07.08. 2018 (utorok o 17:00h) Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závažnej Porube


26.06. 2018 (utorok o 17:00h) Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závažnej Porube


29.05. 2018 (utorok o 17:00h) Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závažnej Porube


24.04. 2018 (utorok o 17:00h) Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závažnej Porube


27.03. 2018 (utorok o 17:00h) Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závažnej Porube


27.02. 2018 (utorok o 17:00h) Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závažnej Porube


30.01. 2018 (utorok o 17:00h) Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závažnej Porube


©2018


ROK 2017

 "Plán a program zasadnutí OcZ na 2. polrok 2017..."


21.12. 2017 (štvrtok o 17:00h) Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závažnej Porube


31. 10. 2017 (pondelok o 17:00h) Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závažnej Porube


26. 09. 2017 (pondelok o 17:00h) Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závažnej Porube


21. 08. 2017 (pondelok o 17:00h) Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závažnej Porube


06. 06. 2017 (utorok o 17:00h) Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závažnej Porube


25. 04. 2017 (utorok o 17:00 h) Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závažnej Porube

Program:

 1. Kontrola uznesenia.
 2. Projekt – výzva na zníženie  energetickej náročnosti objektu obecného úradu  a kultúrneho domu.
 3. Rôzne.
 4. Interpelácie poslancov.

28. 03. 2017 (utorok o 17:00 h) Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závažnej Porube

Program:

 1. Kontrola uznesenia.
 2. Zhodnotenie investičných akcií za rok 2016 a plán výstavby na rok  2017.
 3. Rôzne.
 4. Interpelácie poslancov.

28. 02. 2017 (utorok o 17:00 h) Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závažnej Porube

Program:

 1. Kontrola uznesenia.
 2. Správa o činnosti Jednoty Dôchodcov v Závažnej Porube.
 3. Rôzne.
 4. Interpelácie poslancov.

31.01. 2017 (utorok o 17:00 h) Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závažnej Porube

Program:

 1. Kontrola uznesenia.
 2. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Závažná Poruba za rok 2016.
 3. Schválenie plánu a programu zasadnutí OcZ na I. polrok 2017.
 4. Rôzne.
 5. Interpelácie poslancov.

©2017


ROK 2016

  ROK 2016    

25. januára 2016:

Program... 

Uznesenie č. 01-04

22.februára 2016:

Program...

Uznesenie č. 05

21.marca 2016:

Program...

Uznesenie č. 06-09...

25.apríla 2016:

Program...

Uznesenie č.10-13...

6.júna 2016:

Program...

Uznesenie č.14-17...

18.júla 2016:

Program...

Uznesenie č. 18...

15.augusta 2016:

Program...

Uznesenie č.19-21...

19.septembra 2016:

Program...

Uznesenie č.22-27...

25.októbra 2016:

Program...

Uznesenie č.28-29...

29. novembra 2016:

Program...

Uznesenie č. 30...

16. decembra 2016:

Program...

Uznesenie ...

 

ROK 2015

  ROK 2015    

26. januára 2015:

Program... 

Uznesenie č. 01-04: 

23. februára 2015:

Program... 

uznesenie č. 05-12

30. marca 2015:

Program... 

uznesenie č. 13-15

dotatok č. 16

07. mája 2015:

Program... 

uznesenie č. 17-19

29. mája 2015:

Program... 

uznesenie č. 20

29. júna 2015:

Program... 

uznesenie č. 21-26

28. augusta 2015:

Program... 

uznesenie č. 27-28

28. septembra 2015:

Program...

uznesenie č. 29-32

26. októbra 2015:

Program...

uznesenie č. 33-37

23. novembra 2015:

Program...

uznesenie č. 38-40

14. decembra 2015:

Program...

uznesenie č. 41-44

 

 


ROK 2014

  ROK 2014    

3. marca 2014:

Uznesenie č. 01: 

28. apríla 2014:

Uznesenie č. 02-03: 

20. júna 2014:

Uznesenie č. 04-07: 

15. augusta 2014:

Uznesenie č. 08-09: 

30. otóbra 2014:

Uznesenie č. 10-15: 

15. decembra 2014:

Uznesenie č. 16-19: 

ROK 2013

  ROK 2013  

29. apríl 2013:

Uznesenie č. 01-4: 

13. jún 2013:

Uznesenie č. 05: 

28. jún 2013:

Uznesenie č. 06-12: 


26. august 2013:

Uznesenie č. 13-15:

30. september 2013:

Uznesenie č. 16-17:

25. november 2013:

Uznesenie č. 18-25:


 

20. december 2013:

Uznesenie č. 26-27:

 

 -webm-

Menu súčastí

Copyright © 2011-2019.  Všetky práva vyhradené. Licencie k jednotlivým materiálom  na tejto webovej stránke vlastní prevádzkovateľ. Bez jeho súhlasu je ďalšia reprodukcia, alebo distribúcia zakázaná. (Pravidlá požívania...)


Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Technická podpora

E - mail - prihlásenie

Webová stránka obce bola vytvorená s použitím najnovších štandardov, preto staršie prehliadače nevedia spracovať jej najnovšie funkcie. Pokiaľ si pravidelne aktualizujete Váš internetový prehliadač  (napr.: Microsoft Edge, Internet Explorer, Avant Browser, Firefox, Flock, Google Chrome, Konqueror, Maxthon, Opera, Safari,... ) na novú verziu, nemali by ste na stránke zaznamenať žiadne problémy.

Webová stránka je optimalizovaná aj pre moderné mobilné zariadenia.


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________