log jdsJednota dôchodcov v Závažnej Porube - základná organizácia.

Vznik:  Január 1994.

Prvá predsedníčka: Marta Iľanovská.

Zakladajúce členky: Želmíra Jambrichová a p. Darina Majeríková. Organizácia mala 65 členov.

Od roku 1997 - 1998 organizáciu viedla Viola Kopčanová.

Od roku 1998 -  organizáciu vedie Darina Majeríková.

Členský príspevok 3 Eurá. 

Cieľ:

Aktivovať seniorov do rôznych činností.

Okruhy pôsobnosti:

 • organizačná
 • sociálna
 • kultúrno-spoločenská
 • vzdelávacia
 • zdravotno-športová
 • záujmová
 • brigádnická

Činnosť:

 • pravidelné stretávanie - v pondelok o 9:00 h v klubovni JD
 • výročná členská schôdza
 • prednášky, besedy
 • rekreácie členov - domáce, zahraničné so štátnou účelovou dotáciou
 • rekondičné pobyty - Slovenské kúpele
 • rehabilitačné procedúry- masáže, soľná jaskyňa, aquapark Tatralandia v Liptovskom Mikuláši
 • športové a turistické aktivity - účasť členov na športových hrách seniorov v okresnom kraji, cvičenie v telocvični ZŠ v utorok o 18:00 h - Pilatesova metóda
 • zapájanie sa do projektu "Mám 65 a viac a teším sa, že žijem"
 • návšteva kultúrnych a spoločenských podujatí - divadlo, koncerty, galérie, múzeá, výstavy...
 • kultúrno-poznávacie zájazdy - Špania dolina, Spišský hrad, Markušovce, Kežmarok...
 • oslavy - MDŽ, Deň matiek, Mesiac úcty k starším, jubilanti, vianočná kapustnica, Silvester a vítanie nového roka
 • návštevy osamelých a chorých členov
 • záujmové aktivity:
  • výstavy ručných prác, kvetov, ovocia, zeleniny, tvorivé dielne
  • účasť na prehliadke spevokolov, hudobných skupín a inštrumentalistov v okrese
  • udržiavanie ľudových tradícií a starých zvykov
  • práca v Zbore pre občianske záležitosti v obci, v spevokole Fidelitas ev.a.v. cirkvi

Spolupráca:

Výber z galérie.

©2019