Budujeme. Vydržať!

Začiatkom júna 2021 Závažná Poruba pristúpila v športovej zóne k výstavbe detského ihriska.

Starosta Pavel Beťko prízvukuje: "Z dôvodu bezpečnosti je vstup na stavenisko prísne zakázaný." Uvádza, že priestory sú ohradené a snímané bezpečnostnými kamerami. Po ukončení všetkých stavebných prác a po kolaudácii bude toto dielo odovzdané do užívania.

Text i foto: -dm-, ©2021-webm-