Chodec prechádza po vyznačenom priechode...

Z iniciatívy starostu Závažnej Poruby pristúpila Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) v 22. týždni 2021 k renovácii priechodov pre chodcov po Hlavnej ulici. K najexponovanejším miestam patria priechody pri škole a pred poštou.

Cieľom tejto potrebnej obnovy na ceste 3. triedy je bezpečnosť chodcov, ktorí túto komunikáciu využívajú každý deň. Súčasťou týchto prác je aj oprava výtlkov po celej dĺžke miestnej komunikácie.

Text i foto: -dm-, ©2021-webm-