Jednota COOP má svoju členskú základňu...

Najstarší obchodný reťazec na Slovensku predstavuje JEDNOTA COOP, spotrebné družstvo.

Spolu ho tvorí 2 100 prevádzkových jednotiek. Ako každé družstvo má aj svoju členskú základňu. V Závažnej Porube ju tvorí 76 členov.

Po uvoľnení bezpečnostných nariadení a za dodržania hygienických opatrení sa členovia stretli dňa 4. júna 2021 na svojom výročnom rokovaní. Rokovanie viedla Darina Jačalová, členka výboru domácej organizácie. Správu o činnosti za minulý rok predniesla predsedníčka Mgr. Eva Niňajová. Ocenila prácu predavačiek v čase pandémie koronavírusu a poďakovala im za prácu. Vyjadrila spokojnosť s prevádzkou miestnej predajne. Ďalej prerokovali správu o hospodárení so združenými prostriedkami, správu o ekonomike družstva Jednota COOP na Slovensku a prijali plán práce pre najbližšie obdobie. V budúcom roku sa v kontrolnej činnosti členovia výboru zamerajú na prevádzkovú jednotku v Z. Porube z hľadiska: dodržiavania pracovnej doby, kvality uloženia tovaru, hygieny predaja a budú sledovať komunikáciu predavačiek so zákazníkmi. Rokovania sa zúčastnil aj zástupca starostu Dušan Migaľa. V príhovore vyslovil slová poďakovania za ústretovosť a pozitívnu spoluprácu Jednoty COOP obyvateľmi. Predstavil aj projekt revitalizácie centra obce.

Text i foto: -dm-, ©2021-webm-