Na zberných miestach v Závažnej Porube pribudli nádoby na kuchynský odpad.

Skutočnosť je taká, že vo dvoroch je čím ďalej tým menej hospodárskych zvierat a hydiny, ktoré v minulosti zužitkovali všetky zvyšky jedál.

Samospráve Závažnej Poruby preto pribudla nová povinnosť. Zabezpečiť triedený zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Preto začiatkom apríla 2021 boli rozmiestnené tri nádoby na tento druh odpadu. Jedna sa nachádza na nižnom konci pri autobusovej zastávke, druhá za obecným úradom a tretia nádoba je umiestnená na vyšnom konci oproti cintorínu.

Na zberných nádobách je viditeľne umiestnený nápis s poučením, čo sem patrí a čo nepatrí. Žiadame Vás aby ste do nádob vhadzovali čistý kuchynský odpad bez akýchkoľvek plastov a iného odpadu.

Odvoz a likvidáciu obsahu zabezpečí zberová spoločnosť.

Tiež pripomíname, že za obecným úradom je nádoba na jedlý použitý olej a tuky použité na vyprážanie. Takýto olej sem môžete vhadzovať v naplnených a uzatvorených plastových fľašiach. V žiadnom prípade sem nevhadzujte motorový, prevodový ani žiadny iný priemyselný olej.

Text: -pb-, foto: -dm-, ©2021-webm-