Otvorili brány večnosti, aby prišiel k nám Kráľ slávy.

Vo štvrtú adventnú nedeľu (22. decembra 2019) sa uskutočnili služby Božie aj v evanjelickom chráme v Závažnej Porube. Kostol sa zaplnil do posledného miesta.

Pán farár Vladimír Pavlík sa ku kresťanskému spoločenstvu prihovoril slovami: „Stretávame sa v čase, keď Ježiš už stojí pred dverami, klope na naše srdcia a my ho čakáme ako nášho Spasiteľa... Práve v dieťati menom Ježiš sa prejavila Božia láska a s ním viera, pokoj, odpustenie hriechov a večný život.“ Tieto služby Božie obohatil spevokol Fidelitas dvomi skladbami a mladí hudobníci koledami. Verše o Vianociach v podaní detí zarezonovali v srdciach prítomných. Konfirmandi zas uviedli biblický príbeh o narodení Ježiška. Potom Miška a Zuzka Mackovie s detským zborom zaspievali pieseň Aleluja.

Na záver zaznela Tichá noc s textom podľa Evanjelického spevníka v podaní talentovanej speváčky, ktorá sa pripravuje na konfirmáciu. Viac priložené obrázky.

Pôsobivé vystúpenie detí a mládeže zostavila, pripravila a uviedla Lucia Bačíková.

 

Fotogaléria:

Text i foto:-dm-, spracoval: -webm- ©2019