Poludnica bilancovala rok 2019.

Členovia folklórnej skupiny Poludnica bilancovali svoju činnosť za rok 2019 v soboru 4. januára 2020. Medzi hosťami privítali starostu Pavla Beťku s manželkou. V hodnotiacej správe zazneli aj tieto slová: "...Poludnica oživuje a uchováva dávne porubské zvyky, piesne a tance. Je potešiteľné, že ju posilnili mladí ľudia.

Okrem Závažnej Poruby úspešne účinkovala v Liptovskom Mikuláši, v Lopeji, vo Veternej Porube, v Pavlovej Vsi, v Podtúrni. Elena Chovanová a Hedviga Šarafínová postúpili na celoštátnu prehliadku tanečníkov v kategórii Nositelia tradícií. Poludnica vystupovala pri vianočnom stromčeku v Závažnej Porube a vianočné zvyky uviedla aj v Domove sociálnych služieb na Štepníku..." Členovia sa pravidelne stretávali, cvičili nové piesne a tance.

Starosta Pavel Beťko Poludnici poďakoval za všetku činnosť a odovzdal Želmíre Staroňovej Pamätnú plaketu za eminentnú spoločenskú, kultúrnu a športovú činorodosť. Pamätnú plaketu prevzal aj ľudový umelec Ivan Bróska za reprezentáciu Závažnej Poruby na Slovensku i v zahraničí.

Fotogaléria:

Text i foto: -Richard Macko-, ©2020-webm-