Porubské speváčky zaspievali seniorom okresu...

Minulý týždeň sa v Liptovskom Mikuláši konalo rokovanie Okresnej rady Jednoty dôchodcov Slovenska. Okresnú organizáciu tu zastupovalo 48 predsedov základných organizácií. Toto pracovné zhromaždenie dôchodcov hneď na začiatku privítala Ženská spevácka skupina Závažnej Poruby tromi piesňami. Speváčky zaspievali od srdca, prítomných oslovili, potešili a pridali nových síl.

Text i foto: -dm-, ©2021-webm-