Porubský spevokol vystupoval na Republikovej rade JDS...

Republiková rada JDS (jednota dôchodcov Slovenska) sa zišla 16. júna 2021 vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši.

Pracovné rokovanie dôchodcov spevom pozdravila Ženská spevácka skupina Závažnej Poruby. V klavírnom sprievode Simony Petričkovej uviedli štyri piesne: Ty naše Slovensko, Dedinka, ty moja rodná, Kopanička a Naveky závažná. Prítomní potleskom ocenili vystúpenie speváčok. Predseda Krajskej rady JDS Michal Kotian účinkujúcim poďakoval menom všetkých dôchodcov Slovenska za perfektnú interpretáciu piesní a oživenie pracovného rokovania.

Text i foto: -dm-, ©2021-webm-