Rok 2020 je tu.

Aj v Závažnej Porube privítali rok 2020 v nádeji pokoja a zdravia. Starosta Pavel Beťko sa k prítomným v kultúrnom dome prihovoril: "To dobré posuňme do roku nového, žime tak, aby sme sa mohli pozrieť jeden druhému do očí, podali si ruku, mali pokoj v rodinách a zdravie podržalo..."

Pán farár Pavlík poprosil Nebeského Otca o požehnanie, lebo bez neho je každé namáhanie márne.

Potom si spoločne zaspievali Rok nový zase k nám prišiel, v ňom teš sa každý a veseľ...

Fotogaléria:

Text i foto:-dm-, ©2020-webm-