erb zp small g

Starý web sme vylepšili.

Vítame Vás na "novej", vylepšenej webovej stránke obce a máme veľkú radosť, že vám ju môžeme predstaviť. Aj keď sa to nezasväteným možno nezdá, jej prípravou, technickým prevedením, správnym naplnením informáciami sme strávili niekoľko týždňov. Navrhli sme ju v modernom štýle, v prehľadne navrhnutej navigácii, prispôsobením sa novým požiadavkám.

Zmenili sme nielen dizajn, doplnili obsah a štruktúru stránky. Oproti starej umožňuje zabezpečenú komunikáciu v počítačovej sieti pomocou protokolu HTTPS. Dôraz sme kládli responzivitu, aby sme v dnešnej dobe smartfónov a tabletov umožnili prístup aj ostatným používateľom, ktorí navštívia našu stránku z takýchto zariadení. A iné novinky a vylepšenia.

Webová stránka je jedna vec, ale bez materiálov, dokumentov a informácií, ktoré sprístupňuje, by nemala žiadny význam.

Dve tretiny z obsahu stránky zaberajú dokumenty a materiály podávajúce informácie o hospodárení obce - finančné informácie (rozpočet, výročné správa, faktúry...), zasadnutia, uznesenia, zápisnice OcZ, nariadenia obce, projekty, vyhlášky a iné informácie obecného úradu a zo samosprávy obce, ktoré sú trvalo umiestnené na stránke a pravidelne doplňované. Za tieto podklady patrí poďakovanie zamestnankyniam OcÚ - Andrei Uličnej, Ľudmile Kráľovej a Zuzane Vallušovej.

Zvyšok tvoria články a fotogalérie zobrazujúce kultúrny, spoločenský a športový život v obci s časovým obmedzením na jeden rok, okrem fotogalérií inštitúcií a iných skupín, ktoré sú tu trvalo uložené.

Za aktuálne spracované fotoreportáže z kultúrneho, spoločenského, športového života v obci, príspevky z aktivít Fsk Poludnica a elektronické porubské noviny, ktoré sprístupňujeme na stránke od roku 2005 patrí poďakovanie Dušanovi Migaľovi.

Lucii Bačíkovej za články z aktivít divadla 3GD, z aktivít s najmenšími a informácií z Komisie vzdelania, zdravia, kultúry, športu a sociálnych vecí.

Soni Barániovej, Kataríne Devečkovej, Dane Kuľhavej a lektorkám Domu Milana Rúfusa za informácie z aktivít v Dome Milana Rúfusa.

Petre Mišíkovej za články z aktivít zo života DSSaZpS. Ivete Beťkovej za články z aktivít gymnastiek ŠK Závažná Poruba.

Pani učiteľkám zo základnej i materskej školy za príspevky zo života našich školákov.

Sylvii Sabolovej za podklady na novovytvorenú podstránku Tanečnej skupiny Seniorka umiestnenú na tejto stránke.

Poďakovanie patrí aj vám ostaným, bez vás by sa táto pomyselná reťaz ako zdroj informácií na stránke pretrhla.

Podeliť sa o zážitky, skúsenosti,... nie je samozrejmosťou každého. Je to práca naviac, ale nech nás teší to, že informácie na tejto webovej stránke, ale i na webových stránkach Domu Milana Rúfusa, divadla 3GD šíria osvetu o živote v našej obci a tak môžu priblížiť dianie našim rodákom doma i v zahraničí.

Veríme, že sa Vám naša vylepšená stránka páči. Sme si vedomí, že žiadny novo spustený web sa nezaobíde bez chýb, aj keď by sme si to moc priali. Preto budeme veľmi radi, ak nám ich pomôžete odhaliť.

Veríme, že aj v budúcnosti budete napomáhať pri jej napĺňaní o potrebné informácie. Je ešte veľa informácií, ktoré by mohla obsahovať.

Koniec starého je začiatok nového, lepšieho.

Webmaster 

©2020