Stretnutie pod holým nebom...

V novom stavebnom obvode pod Poludnicou už viacerí stavebníci finalizujú svoje stavby. V dohľadnej dobe sa bude konať kolaudácia. S cieľom privítať a informovať budúcich občanov Závažnej Poruby o spoločenskom, kultúrnom, ekumenickom a športovom živote v obci sa v stredu 12. mája 2021 uskutočnilo stretnutie týchto rodín s predstaviteľmi obce. Stretnutie viedol starosta Ing. Pavel Beťko a zástupca starostu Dr. Dušan Migaľa. Pre pandémiu koronavírusu sa konalo pod holým nebom, priamo na stavenisku. Na začiatku starosta prezentoval súčasný stav a ciele hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na najbližšie roky.

Témou vzájomného stretnutia s predstaviteľmi obce sa stali problémy, ktoré sa ukazujú na novom sídlisku: vývoz komunálneho odpadu, osvetlenie, prístupové komunikácie, kolaudácia nových stavieb, spôsob aktivizácie nových občanov do života obce. Výsledkom sa stal návrh a spôsob riešenia nepriaznivých efektov v novom obvode a rozvoj tých oblastí, ktoré môžu vytvoriť podmienky pre ďalší rozvoj tohto územia a jeho zatraktívnenie.

Text i foto: -dm-, ©2021-webm-