Verejné uznanie pre Dušana Migaľu.

Na Novoročnom koncerte, ktorý bol spojený so slávnostným aktom udelenia ocenení mesta udelil primátor Verejné uznanie osobám, ktoré sa zaslúžili o rozvoj mesta Liptovský Mikuláš. V tomto roku túto cenu prevzal aj Dušan Migaľa.

Fotogaléria:

Text i foto: -Pavel Beťko-, ©2019-webm-