Zápis detí na predprimárne vzdelávanie na šk. rok 2021/2022 .

 

Termín zápisu: 3. 5.2021 do 14. 5.2021...

Viac prílohy:

Inštruktážne video....(autor:Jozef Fašánok)

 

Riaditeľka MŠ Závažná Poruba, Katarína Jambrichová

Viac na stránke materskej školy...

©2021-webm-