sk zp

Závažná Poruba oslávila výročie športu športom...

Začiatky organizovaného športu v Závažnej Porube sa datujú rokom 1931. V tomto roku si obec pripomenula a oslávila toto výročie na slávnostnej akadémii. Prítomní sledovali súčasnú videoprezentáciu všetkých druhov športu v obci.

V programe účinkovali: ženská spevácka skupina, Tanečná skupina Seniorka, športovci: futbalisti, st. tenisti, turisti, lyžiari bežci, gymnastky...

Obec ocenila zaslúžilých športovcov, trénerov a funkcionárov Pamätnou plaketou a Ďakovným listom.

Športovcov pozdravili aj vzácni hostia z futbalového a lyžiarskeho zväzu i priatelia z Budkoviec. Podujatie doplnila výstava histórie a úspechov športu v Závažnej Porube.

Text i foto: -dm-, ©2021-webm-