Ako vybaviť

Evidencia obyvateľov

i pdfPrihlásenie na trvalý pobyt (.pdf)

i pdfPrihlásenie na prechodný pobyt (.pdf)

i pdfPrehlásenie trvalého pobytu v rámci obce (.pdf)

i pdfOdhlásenie z trvalého pobytu (.pdf)

i pdfZrušenie trvalého pobytu na návrh občana (.pdf)

i pdfPotvrdenie o trvalom / prechodnom pobyte (.pdf)

i pdfPridelenie / zrušenie súpisného a orientačného čísla (.pdf)

Matrika

i pdfZápis narodenia dieťaťa (.pdf)

i pdfÚmrtie (.pdf)

i pdfUzavretie manželstva (.pdf)

i pdfVydanie druhopisu matričných dokladov (.pdf)

i pdfZmena priezviska po rozvode (.pdf)

i pdfRegister trestov (.pdf)

i pdfOsvedčovanie podpisov (.pdf)

i pdfOsvedčovanie listín (.pdf)

Poplatky, nájom, miestne dane

i pdfCenník nájmu a poplatkov za služby vykonávané obcou - (65,4 kB)

i pdfMiestne dane a poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - (162,3 kB)

i pdfVýška úhrady za sociálnu službu v domove sociálnych služieb av zariadení pre seniorov - (98 kB)

Evidencia psov

i pdfKaždý držiteľ psa na území obce Závažná Poruba je povinný prihlásiť / odhlásiť psa do / z evidencie - (75,7 kB)

i pdfPriznanie dane za psa - (162,3 kB)

©2019